• HJEMME: 6. juli i år ble Tor Bertelsen suspendert fra jobben som dommer i Bergen tingrett. Om han ikke inngår forlik med Staten, må han møte i retten for å kjempe for å beholde dommerkappen. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Dømte i nær to år etter å ha blitt erklært uegnet

Arbeidsgiveren slo fast at dommeren hadde avvikende virkelighetsoppfatning og sviktende vurderingsevne. Siden da har Tor Bertelsen vært dommer i 224 rettssaker.