Telefonproblemer i BT

Telefonproblemer gjør det problematisk å melde fra om uteblitt avis.