Snuten sur på stuten

Politiet ville ikke ta saken.