Skjerper mobbepraksisen i bergensskolene

Byrådet sender fagfolk ut i 29 bergensskoler for å hjelpe dem å følge loven i mobbesaker. Mange skoler må også endre sine mobbeplaner.

Publisert Publisert

HAR TATT GREP: Byrådet har satt inn tiltak for å få flere skoler til å følge opplæringsloven. – Vi har nok vært for lite flinke til å lære opp nye rektorer, og fortelle hva kravene er. Nå vil alle skolene som trenger det få oppfølging, slik at de får et eierskap til lovverket. Vi opplever at vi har en svært god dialog med skolene nå, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Dette ble bestemt på et rektormøte nylig, og ble også omtalt i den årlige Kvalitetsmeldingen for grunnskolen i Bergen 2012, som ble offentliggjort i går.

BT avslørte i april at en tredjedel av bergensskolene ikke har fattet et eneste mobbevedtak på tre år. Et vedtak vil si at det opprettes en mobbesak ved skolen med tilhørende tiltak. Dette var tall som kommunen ikke hadde samlet inn, før BT ba om innsyn i dem.

Dette førte til at saken ble diskutert i forretningsutvalget, og både ordfører Trude Drevland og samtlige av opposisjonspartiene krevde at byrådet tok tak i saken umiddelbart. vis

— Mangelfulle planer

— Det var viktig at BT la frem disse tallene, hvis ikke hadde det ikke blitt et tema på rektormøtet og i kvalitetsmeldingen. Tallene ble satt i en sammenheng som viste konsekvensene for elevene, og førte saken opp på kommunenivå. Derfor måtte vi gå systematisk igjennom tallene. Vi tok det svært alvorlig, forteller skolebyråd Harald Victor Hove (H).

De satt i gang en stor analyse av vedtakstallene og mobbeplanene ved ti vilkårlige skoler. Dette mener Hove har gitt dem en unik mulighet til å se hvordan skolene jobber med mobbing.

— Vi så at flere av planene var mangelfulle. Det som sjokkerte meg mest var at åtte av ti skoler ikke hadde omtalt vedtak i sine mobbeplaner. Jeg er ikke i tvil om at rektorene jobber hardt med mobbeproblematikken, men dersom vi ikke dokumenterer det, har vi heller ingen arbeid å vise til. Dette er viktig for rettssikkerheten til både elevene og til skolen, sier Hove.

Les også

Tre år uten ett mobbevedtak

Har endret praksis

Nå har byrådet bestemt at skoler der det ikke er samsvar mellom antall enkeltvedtak og registrert opplevd mobbing skal i møter med fagavdelingen gjennom høsten. Her skal de få veiledning og oppfølging. De krever også at alle skoler skal omtale vedtak i sine mobbeplaner.

— Fagavdelingen har ressurser til å følge opp dette, og har fått beskjed om at dette skal prioriteres. Dette arbeidet skal være intensivt, slik at vi får det på plass denne høsten. Dette er kanskje en av de viktigste investeringene vi kan gjøre, for dersom barna trives, så lærer de mer, sier Hove.

Flere av rektorene i Bergen mener tiltakene fra Byrådet er positive. Da BT skrev om saken tidligere i vår, hadde rektor Ingunn Kjersti Brandsdal ved Ytre Arna skule ennå ikke fattet noen enkeltvedtak. I ettertid har hun derimot endret praksis, og opplever at det har vært viktig for skolen.

Les også

Krever at byrådettar mobbing alvorlig

Tydeliggjøring

— Vi har begynt arbeidet med å fatte enkeltvedtak i den formen som Opplæringsloven sier at vi skal, og vi ser at det har vært til hjelp for alle parter, sier Ingunn Kjersti Brandsdal, rektor på Ytre Arna skole.

— Dette er ikke bare en formell sak. Vi ser at det er med på å tydeliggjøre hvem som skal gjøre hva i oppfølgingen av sakene, legger hun til.

Pål Roseth, rektor ved Hop oppveksttun hadde heller ikke fattet noen vedtak da BT skrev saken. Nå har også de endret praksis.

— Vi har måttet innskjerpe oss. Når det oppstår en konflikt, så må vi snakke med alle involverte parter, fatte vedtak og sørge for å informere om klagefristen. På vår skole har vi gjerne tatt tak i saker tidligere, men ikke alltid fulgt gjeldende praksis, sier Roseth.

De har begge deltatt på rektormøtet til kommunen.

Les også

Fire av ti skoler fattetikke mobbevedtak

— Raske resultater

Leder for Foreldreutvalget i grunnskolen, Christopher Beckham, mener at bestemmelsene til byrådet sender positive signaler, og tror at foreldrene i skolen vil nyte godt av dem.

— Nå viser Bergen kommune at de ønsker en praksis for å fatte vedtak i sine skoler, slik at foreldre skal få vite hvilke tiltak skolen setter i gang. Jeg håper også at FAU vil bli inkludert i skolebesøkene til kommunen, sier Beckham.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Sv) er svært fornøyd med den nye praksisen.

— Det er bra at byrådet i Bergen endelig tar tak i dette, sier hun.

Hove håper at de nye tiltakene vil føre til at det blir et bedre samsvar mellom mobbetall fra elevundersøkelsen og enkeltvedtak ved de ulike skolene.

— Jeg forventer at det arbeidet som gjøres nå dokumenteres, og jeg tror vi vil se resultatet av dette ganske raskt. Ved å gjøre dette, tror jeg også at vi vil forbedre scoren på hvordan elevene oppfatter læringsmiljøet, sier han.

Trykk her for å bli en venn.

Publisert