• HAR TATT GREP: Byrådet har satt inn tiltak for å få flere skoler til å følge opplæringsloven. – Vi har nok vært for lite flinke til å lære opp nye rektorer, og fortelle hva kravene er. Nå vil alle skolene som trenger det få oppfølging, slik at de får et eierskap til lovverket. Vi opplever at vi har en svært god dialog med skolene nå, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

Skjerper mobbepraksisen i bergensskolene

Byrådet sender fagfolk ut i 29 bergensskoler for å hjelpe dem å følge loven i mobbesaker. Mange skoler må også endre sine mobbeplaner.