Anker lommemann-dom

Erik Andersen ble dømt til forvaring. Nå anker han.