Brann på Elkem

Kullsilo tok fyr på råstoffanlegget.