• ENSTEMMIG: Styret i Helse Vest har i dag vedtatt fødekutt. FOTO: Lena Vermedal

Fødekutt ble enstemmig vedtatt

Helse Vests styre mener omleggingen av fødetilbud og sykehusstruktur vil gi fremtidsrettede og trygge tjenester.