Tordnet forgjeves mot velferdskutt

Byrådspartiene ble kraftig kritisert for prioriteringene i bybudsjettet. Men de fikk det som de ville.