• IKKE ENNÅ: Det kommer ikke sambruksfelt her på nordre innfartsåre, dersom Statens vegvesen får det som de vil. FOTO: VEGAR VALDE

Sambruksfeltene fremdeles utsatt

Vegvesenet dropper bystyrets krav om sambruksfelt på alle innfartsårer.