• SAMMEN: Søstrene Astrid Ljones Fjærestad og Åslaug Ljones Løklingholm begraves i en felles seremoni onsdag. FOTO: ODD E. NERBØ

Tok farvel med omkomne søstre

Astrid Ljones Fjærestad (47) og Åslaug Ljones Løklingholm (45) ble begravet i dag. Over 700 kom for å si farvel.