Anmelder politiet etter at datteren Monika (8) døde

Spesialenheten for politisaker skal vurdere om politiet gjorde noe straffbart da de henla etterforskningen av Monika Sviglinskajas (8) død i 2011.

ANMELDER: Litauiske Kristina Sviglinskaja mistet datteren Monika (8) i 2011. Nå har hun anmeldt politiet for manglende etterforskning av datterens død.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Litauiske Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i en sokkelleilighet på Sund i november 2011. Saken ble henlagt av politiet ni måneder senere. De konkluderte med at jenten trolig døde som følge av selvpåførte skader.

Nå har åtteåringens mor anmeldt politiet i Hordaland til Spesialenheten for politisaker.

— Vi mottok anmeldelsen i slutten av juni, og den ligger fortsatt til vurdering hos oss. Anmelder mener det er mangler ved politiets etterforskning, sier leder Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten avdeling Midt-Nord.

Politiet fikk kritikk

Sviglinskajas bistandsadvokat, Stig Nilsen, bekrefter at han har skrevet anmeldelsen på vegne av sin klient.

Les også

Spørsmålene Monikas (8) mor ikke fikk svar på

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere den noe nærmere.

Politiets etterforskning av dødsfallet har tidligere måttet tåle kritikk.

Tidligere Kripos-topp Asbjørn Hansen slo i BT fast at saken aldri skulle ha vært henlagt.

I en privat sakkyndigrapport konkluderte den tidligere drapsetterforskeren at politiets etterforskning hadde åpenbare mangler, og at politiet ikke hadde grunnlag for å utelukke at det var andre til stede i leiligheten da åtteåringen døde.

Gjenåpnet saken

I mai i år besluttet politiet å gjenåpne saken.

- Vi har bestemt oss for å se på saken på nytt. Dette gjør vi med bakgrunn i henvendelsen fra bistandsadvokaten, og rapporten fra Asbjørn Hansen, sa politiinspektør Sidsel Isachsen til BT før sommeren.

Politiinspektør Sidsel Isachsen i Hordaland politidistrikt.

Spesialetterforskere fra Kripos har fått ansvaret for å se på saken med nye øyne. Kripos-etterforskningen pågår fortsatt.

Avgjøres om få uker

Spesialenheten er en uavhengig instans, og har ansvaret for å vurdere om ansatte i norsk politi eller påtalemyndighet har begått straffbare handlinger.

— Vi er ennå ikke ferdig med de innledende undersøkelsene og gjennomgangen av faktum. Derfor er det for tidlig å si hva som blir utfallet. Det vil nok gå noen uker før vi kan ta stilling til om vi skal gå videre med saken, sier Hjelm-Hansen.

Slike innledende undersøkelser består blant annet i å gjennomgå alle dokumentene i saken. Dersom politigranskerne mener det er grunnlag for å gå videre, vil det formelt bli åpnet etterforskning.

— Generelt vil en etterforskning innebære at vi går litt bredere til verks. Da vil det bli aktuelt å foreta avhør av vitner eller politiansatte som eventuelt er mistenkt for å ha gjort noe straffbart, sier enhetslederen.

Har egne aktorer

En etterforskning kan i praksis få to utfall: Henleggelse eller påtale. I saker hvor det er åpenbart at noe straffbart ikke har skjedd, vil det normalt ende med henleggelse uten etterforskning.

— Vi er et uavhengig og uhildet organ, og kan på selvstendig grunnlag vurdere om det er aktuelt å ta ut tiltale eller ilegge forelegg. Dersom det blir tiltale, vil det bli gjennomført en hovedforhandling. Vi har egne aktorer i Spesialenheten som fører rettssaker på vegne av oss, sier lederen.

Selv om en anmeldelse skulle bli henlagt, kan det være grunnlag for å rette kritikk mot politiet. I så fall er det vanlig praksis at politimesteren i det aktuelle distriktet får saken til administrativ oppfølging.

Spesialenheten i vest inhabil

Normalt er det Spesialenhetens vestlandskontor som har ansvaret for å behandle anmeldelser mot politiet i Hordaland. Der anså man seg imidlertid inhabile, og den ble derfor raskt sendt videre til et annet regionkontor.

— En av våre etterforskere var ansatt ved Sotra lensmannskontor i perioden denne etterforskningen pågikk. Derfor mener vi det er ryddig at vi ikke har noen befatning med saken, sier leder Ellen Eikeseth Mjøs ved Spesialenheten Vest-Norge.

Politiet vil samarbeide

Det var politiinspektør Sidsel Isachsen som i 2012 tok den endelige avgjørelsen om å henlegge saken. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag ettermiddag.

Fungerende påtaleleder Per Johan Askevold i Hordaland politidistrikt sier at politiet tar anmeldelsen til etterretning.

— Vi ønsker ikke å kommentere en slik anmeldelse så lenge den er til behandling. Politiet vil samarbeide fullt ut med Spesialenheten, slik at de kan få gjennomført sitt arbeid på en god måte, sier han.

Publisert:
FIKK KRITIKK: Politiet i Hordaland har måttet tåle kritikk for måten de etterforsket barnedødsfallet i Sund i november 2011. Nå har Kripos startet etterforskning.