— Skal du være rimelig effektiv, så må du ha over 200.000 innbyggere. Det er en forutsetning for å få overført nye oppgaver, sier Jørgen Amdam fra Møreforskning.

EKSPERTEN: Jørgen Amdam fra Møreforskning er denne uken i Bergen for å holde foredrag om regionalt samarbeid på en landsdekkende konferanse i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS). I en rapport, som statsråd Jan Tore Sanner publiserte mandag, anbefaler han nedleggelse av landets minste fylker.
Odd Mehus

Mandag leverte han sin utredning til kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden. Konklusjonen er klar: Aust-Agder, Finnmark og Sogn og Fjordane bør strykes fra kartet.

— Det vi ser er at det regionale nivået kan bli viktigere i fremtiden. Men da kan en ikke tillate departementene å bruke argumentet om at noen fylker er for små til å kunne overføre oppgaver til dette forvaltningsnivået, sier Amdam, som en er av tre forfattere bak rapporten.

Vestlandet mot Oslo

I rapporten fraråder Møreforskning sterkt å fortsette med 19 fylker som i dag. To modeller kommer best ut. Det ene er å etablere syv regioner. Dette kan bety en vestlandsregion bestående av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Men Amdam ser også skjær i sjøen.

— Det kan bli et stort motsetningsforhold mellom Bergen og Stavanger. Klarer en å vinne over dette, så kan det bli en velfungerende enhet, sier Amdam.

Les også:

Han mener få og store regioner er det klart beste virkemiddelet hvis målet er å overføre makt fra hovedstaden.

— Hvis du skal bygge makt mot Oslo, så er en landsdelsregion det klart beste. Men for å få dette til må en klare å etablere en felles fiende, en felles identitet og en felles oppfatning om at dette er lurt å gjøre.

Svekket identitet

— Er den oppfatningen til stede på Vestlandet?

— Jeg tror den identiteten var sterkere før, da sjøfart var viktig og Bergen, Stavanger og Ålesund var sentrale havner. På Sunnmøre er Oslo i dag mer sentralt enn Bergen. Vi henger ikke så godt sammen på Vestlandet.

Møreforskning konkluderer i sin rapport med at det beste og mest realistiske vil være å redusere antall fylker til mellom ti og femten. Det betyr kroken på døren for blant andre Sogn og Fjordane. Amdam ser da for seg et Vestlandet delt opp i to eller tre regioner.

— Vi har ikke tegnet kartet. Men et alternativ er at du har Rogaland, Hordaland, samt et fylke på Nord-Vestlandet. En kan også se for seg at en slår sammen Hordaland og Rogaland i en del og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i en annen.

Slakter storbyplan

Fredag kunne BT melde at regjeringspartiene ønsker å opprette såkalte byfylker etter Oslo-modell i Bergens-regionen, Stavanger-regionen og Trondheims-regionen. Regjeringen har allerede vært i møte med nyvalgt byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) og fått hans tilslutning til planene. Denne ideen får derimot tommelen ned i den regjeringsbestilte rapporten.

— Det kan fungere godt for de involverte byene, men hva skal en gjøre med de områdene som faller utenfor? Det har vi ikke klart å finne noe godt svar på. Sett fra et nasjonalt og regionalt perspektiv er ikke dette noen god løsning, sier Amdam, som har jobbet med regionforskning i flere tiår.

Han har derimot liten tro på at det blir noen endring.

— Vi kan si det slik at sannsynligheten for at vi fortsetter med 19 fylker - som nå - er større enn at vi får endringer.