Vil begrave Sogn og Fjordane

En regjeringsbestilt rapport fra Møreforskning konkluderer med at fylket er for lite til å ha livets rett.

Publisert:

— Skal du være rimelig effektiv, så må du ha over 200.000 innbyggere. Det er en forutsetning for å få overført nye oppgaver, sier Jørgen Amdam fra Møreforskning.

EKSPERTEN: Jørgen Amdam fra Møreforskning er denne uken i Bergen for å holde foredrag om regionalt samarbeid på en landsdekkende konferanse i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS). I en rapport, som statsråd Jan Tore Sanner publiserte mandag, anbefaler han nedleggelse av landets minste fylker. Foto: Odd Mehus

Mandag leverte han sin utredning til kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden. Konklusjonen er klar: Aust-Agder, Finnmark og Sogn og Fjordane bør strykes fra kartet.

— Det vi ser er at det regionale nivået kan bli viktigere i fremtiden. Men da kan en ikke tillate departementene å bruke argumentet om at noen fylker er for små til å kunne overføre oppgaver til dette forvaltningsnivået, sier Amdam, som en er av tre forfattere bak rapporten.

Vestlandet mot Oslo

I rapporten fraråder Møreforskning sterkt å fortsette med 19 fylker som i dag. To modeller kommer best ut. Det ene er å etablere syv regioner. Dette kan bety en vestlandsregion bestående av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Men Amdam ser også skjær i sjøen.

— Det kan bli et stort motsetningsforhold mellom Bergen og Stavanger. Klarer en å vinne over dette, så kan det bli en velfungerende enhet, sier Amdam.

Les også:

Les også

Nå vil de slå seg sammen med resten av Vestlandet

Han mener få og store regioner er det klart beste virkemiddelet hvis målet er å overføre makt fra hovedstaden.

— Hvis du skal bygge makt mot Oslo, så er en landsdelsregion det klart beste. Men for å få dette til må en klare å etablere en felles fiende, en felles identitet og en felles oppfatning om at dette er lurt å gjøre.

Svekket identitet

— Er den oppfatningen til stede på Vestlandet?

— Jeg tror den identiteten var sterkere før, da sjøfart var viktig og Bergen, Stavanger og Ålesund var sentrale havner. På Sunnmøre er Oslo i dag mer sentralt enn Bergen. Vi henger ikke så godt sammen på Vestlandet.

Møreforskning konkluderer i sin rapport med at det beste og mest realistiske vil være å redusere antall fylker til mellom ti og femten. Det betyr kroken på døren for blant andre Sogn og Fjordane. Amdam ser da for seg et Vestlandet delt opp i to eller tre regioner.

— Vi har ikke tegnet kartet. Men et alternativ er at du har Rogaland, Hordaland, samt et fylke på Nord-Vestlandet. En kan også se for seg at en slår sammen Hordaland og Rogaland i en del og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i en annen.

Slakter storbyplan

Fredag kunne BT melde at regjeringspartiene ønsker å opprette såkalte byfylker etter Oslo-modell i Bergens-regionen, Stavanger-regionen og Trondheims-regionen. Regjeringen har allerede vært i møte med nyvalgt byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) og fått hans tilslutning til planene. Denne ideen får derimot tommelen ned i den regjeringsbestilte rapporten.

— Det kan fungere godt for de involverte byene, men hva skal en gjøre med de områdene som faller utenfor? Det har vi ikke klart å finne noe godt svar på. Sett fra et nasjonalt og regionalt perspektiv er ikke dette noen god løsning, sier Amdam, som har jobbet med regionforskning i flere tiår.

Han har derimot liten tro på at det blir noen endring.

— Vi kan si det slik at sannsynligheten for at vi fortsetter med 19 fylker - som nå - er større enn at vi får endringer.

Publisert: