Tirsdag møter Erik Andersen (62) i Asker og Bærum tingrett. Retten skal vurdere om Andersen kan bli prøveløslatt. Bergenseren har sont minstetiden på syv av de ti årene med forvaring han ble idømt.

Etter behandling av flere psykologer, i inntil seks år, hevder Andersen å være en ny mann.

— Han mener selv han er 100 prosent rehabilitert, og vet med seg selv at han ikke kommer til å gjøre nye straffbare handlinger, har hans forsvarer Gunhild Lærum tidligere sagt til BT.

To studier

Men to uavhengige studier konkluderer med at behandling har lite å si for utfallet.

— Det er ikke basis i forskningen for å si at du ikke skal begå nye overgrep. Det er ikke mulig å se forskjell på dem som har fått og ikke fått behandling, sier Cato Grønnerød, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo.

I en studie gjort av ham og psykologene Jarna Soilevuo Grønnerød og Pål Grøndahl, konkluderer de med at de ikke finnes grunnlag for å si at behandlingen virker. Mellom fem til 15 prosent av dem som slipper ut, begår nye overgrep. En lignende studie i det velrenommerte medisinfagbladet BMJ, kaller effekten av slik behandling «i det store og hele uimponerende».

— Om det finnes en effekt av behandling der ute i verden, hvorfor synes ikke det i våre data, spør Jarna Soilevuo Grønnerød.

Også i dommen fra Borgarting lagmannsrett skriver dommerne at de er i tvil om behandling vil virke for Andersen.

Å endre personlighet

I tingretten skal en lang rekke psykologer og psykiatere vitne, ifølge VG: Thore Langfeldt, som har behandlet ham i seks år, er Andersens hovedvitne. Også rettspsykiatri-nestor Randi Rosenqvist skal vitne, etter at hun har konkludert med at risikoen for nye overgrep er så lav at Andersen kan forsøkes løslatt.

Kriminalomsorgen er derimot skeptiske, og har gått imot en prøveløslatelse.

Jon Geir Høyersten er veteran innenfor norsk rettspsykiatri. Han kaller revurderinger av forvaringsdommer «en kinkig prosess».

Høyersten er tvilende til i hvilken grad behandling kan få overgripere som Andersen til å endre personlighet.

— Det er en dyptgående endring av selve fysiologien. Det handler da om å kunne begrense seg, sier Høyersten. Han er spesialist i psykiatri og overlege ved Helse Bergen.

Eiendom på Vestlandet

Andersen har forberedt seg til livet i frihet. Han kjøpte en eiendom på Vestlandet i fjor for halvannen million kroner, der han planlegger å sette opp et tyrolerhus. Også hestesport og pelletsproduksjon er blant det 62-åringen vurderer å bedrive tiden med.

Statsadvokat Per Egil Volledal var aktor i saken mot Andersen i Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

— Jeg synes at når det er begått overgrep mot så mange barn over så lang tid, er faren for gjentakelse så stor at han ikke bør løslatelses, sier Volledal til NTB.