• VIL UT: Overgrepsdømte Erik Andersen (62) har begjært seg prøveløslatt, og mener selv han ikke lenger utgjør en fare for samfunnet.

Planlegger livet etter løslatelse

Overgrepsdømte Erik Andersen har kjøpt en større eiendom på Vestlandet, og skal drive med hestehold hvis han slipper ut.