Det er etter det BT forstår bakgrunnen for at Gunnar Bakke i natt sendte ut en kort pressemelding om at han går av som byråd i Bergen.

— Jeg hadde en samtale med Bakke i går, og på bakgrunn av det valgte han å fratre som byråd, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Hun ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at hun innkalte Bakke til samtale i går.

— Hvilke konsekvenser får dette for samarbeidet med Frp i byrådet?

— Vi har hatt et godt samarbeid med Frp og jeg håper og tror at det kan fortsette, sier byrådslederen.

- Dette var Bakkes valg

Gunnar Bakke sendte ut følgende pressemelding litt etter midnatt natt til mandag: «Jeg har i dag valgt å fratre som byråd med umiddelbar virkning med bakgrunn i uenighet om veivalg knyttet til konkrete saker.»

BT har vært i kontakt med Bakke, som bekrefter at han går av. Han ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer.

— Det går ut en pressemelding fra Bakke midt på natten. Hvorfor ble offentligheten gjort kjent med saken på denne måten?

— Det er vanskelig for meg å kommentere. Dette var Gunnar Bakkes valg, sier Stolt-Nielsen.

Reagerte på bybanerapport

Etter det BT erfarer var det eneste formålet med samtalen med Bakke i går et ønske om at han skulle fratre som byråd. I byrådspartiet Høyre skal det ha vært en frustrasjon over Bakke som går langt tilbake i tid.

Konflikten som fikk det til å tippe over var at Frp selv bestilte en rapport om Bybanen til Åsane for å få alternativer til tunnelløsninger i sentrum.

Gunnar Bakke skal ha vært godt kjent med at rapporten ble laget, og det ble reagert kraftig på at han ikke informerte byrådskollegene om hva som var på gang.

Konklusjonene i rapporten gikk stikk i strid med det som byrådets fagavdeling har utarbeidet.

Frp sentralt informert

Bybanesaken skal imidlertid kun ha vært en utløsende årsak. BT er kjent med at samarbeidsklimaet mellom Bakke og byrådsleder Stolt-Nielsen har vært svært anstrengt fra før av.

Frps gruppeleder i bystyret, Tor Woldseth, og finansbyråd Liv Røssland skal begge ha blitt informert om saken i går kveld. Etter det BT erfarer skal også Frp sentralt ha blitt informert om avgangen.

Woldseth vil ikke si noe til BT om bakgrunnen for at Bakke trekker seg.

— Begrunnelsen må han komme med selv. Jeg synes dette er trist. Jeg har hatt et godt forhold til Bakke, og jobbet med ham politisk i 20 år.

Woldseth tror ikke saken vil få konsekvenser for byrådssamarbeidet.

— Så langt har vi ingen grunn til å tro det. Bakke kommer til å gå tilbake som en representant i bystyret, sier Woldseth.

Stolt-Nielsen sier at byrådet vil samles i dag for å diskutere saken.

— Foreløpig er det jeg som byrådsleder som har de fullmaktene Bakke hadde frem til han gikk av, sier Stolt-Nielsen.

Ikke konsekvenser

Gruppeleder for Høyre, Dag Skansen, vil ikke kommentere noe rundt avgangen til Bakke.

— Dette må byrådet håndter. For gruppen sin del så forholder vi oss lyttende.

Han tror ikke dette vil få noen konsekvenser for samarbeidet mellom partiene.

— Det er ikke grunnlag for å mener det.

- Hinsides alle spilleregler

Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i bystyret, mener det er en svært alvorlig sak dersom det stemmer at Gunnar Bakke har kjent til bybaneutredningen Frp fikk utført, og ikke informerte reste av byrådet.

— Det går jo ikke. Det er hinsides alle parlamentariske spilleregler. Jeg kommer ikke på noen parallelle saker, sier hun.