— De siste godkjenningene og tillatelsen til å sette i gang kom i slutten av januar, så nå jobbes det allerede med å felle trær og sette opp sikringsgjerde rundt anleggsstedet, sier Per Aase Andresen. Han er prosjektleder i etat for utbygging i Bergen kommune.

Går alt etter planen, har prosjektlederen et lønnlig håp om at anlegget står ferdig i midten av mai neste år, akkurat tidsnok til 17.-maifeiringen.

193 nye P-plasser

Noen garasjer som allerede er fraflyttet, skal også fjernes de nærmeste dagene, for å gi plass til gravearbeidene, som Veidekke har totalentreprenøransvaret for.

Alt vannet i Skansedammen skal tappes ut, på det dypeste er dammen fem meter. Deretter skal det sprenges fem meter ned i selve grunnen under bunnen, hvor det blant annet skal støpes fundamenter og settes opp en del søyler.

— Når den underjordiske garasjen står ferdig, vil det medføre 193 nye parkeringsplasser for beboerne i området, sier Per Aase Andresen.

Reduseres til 20 cm dyp

Kanten av Skansedammen vil bli tilbakeført til akkurat slik som den ligger i dag, med de samme steinene. Dammen vil da bare bli ca. 20 cm dyp.

Vannet vil bli kjørt igjennom et renseanlegg, slik at vannspeilet til enhver tid blir klart og rent. På vintrene vil vannspeilet fryse til, slik at det kan legges til rette for bruk av skøyter.

I tillegg vil nærmiljøet få et oppgradert parkanlegg rundt Skansedammen - med benker og utsiktstrapp ned mot Vågen.

Holdt på siden 2000

Prosjektet har vært planlagt siden tidlig på 2000-tallet. Det har vært omstridt på grunn av verneinteresser knyttet til dammen og brannstasjonen. Riksantikvarens vedtak fra 2008 om å frede Skansedammen og Skansen brannstasjonen ble opphevet av Miljøverndepartementet i 2009, står det å lese på kommunens hjemmeside.

Departementet mente at argumentene bak fredningen ikke tilsa at hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy måtte vike. Brannstasjonen er fortsatt verneverdig.

Vil ha arbeidet stoppet

Nå ønsker Miljøpartiet De Grønne (MDG) at saken bør tas opp igjen.

— Vi mener Bergen kommune har presentert ensidig informasjon for å få opphevet Riksantikvarens fredningsvedtak, og håper en ny regjering kan se med friske øyne på vedtaket, sier Sondre Båtstrand, bystyremeldlem i Bergen for MDG.

Hans kollega på Stortinget, Rasmus Hansson, har levert skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Han spør om ministeren vil se nærmere på opphevingen av Riksantikvarens fredning og stoppe bygging inntil videre.

Svar er ventet om noen dager.

Arbeid fra 07.00 til 17.00

Byggearbeidene i og rundt Skansedammen vil pågå mellom klokken 07.00 og 17.00 på hverdager.

Parken rundt Skansedammen vil bli helt avstengt under arbeidene, fordi hele parken vil være en del av byggeplassen. Det blir også satt opp gjerde rundt Skansen brannstasjon.

Prosjektets bruttoareal er 2304 kvadratmeter, og prislappen for hele anlegget er beregnet til 68 millioner kroner eksklusiv moms.

BLIR GRUNN: Skansedammen skal reduseres til et vannspeil.
Rune Nielsen (arkiv)