• ÅPEN KIRKE: -  Jeg respekterer dette som jeg respekterer religiøs sex-rasisme og at funksjonshemmede ikke får gifte seg i noen kirker i verden, svarer professor Dag Øistein Endsjø, på spørsmål om hva han synes om at deler av Den norske kirke ikke ønsker at homofile skal gifte seg i kirken. FOTO: Leif Gullstein

-Homofile vies i kirken innen ti år

Religionsprofessor Dag Øistein Endsjø er overbevist om det første homofile paret vies i Den norske kirke i løpet av de neste ti årene.