— Jeg skal på ingen måte skjelle henne ut. Men jeg synes det er uklokt og uintelligent av vår stortingsrepresentant fra Hordaland å komme med slike ultimatumer som hun gjør, sier Stangeland.

Tirsdag fortalte Toppe hvor vanskelig det ville være å sitte i en ledertrio med Moe. Hun har vært inne til samtaler med valgkomiteen, hvor deltakelse i ledertrioen og sentralstyret ble diskutert. Overfor BT utdypet hun hvorfor:— Å sitte i et sentralstyre sammen er en ting. Men et arbeidsutvalg er annerledes. Det blir veldig tett på, og man skal dra lasset sammen i fellesskap.

— Jeg var bare dønn ærlig. Jeg svarte det jeg mener. Med så store politiske forskjeller blir det vanskelig

God ambassadør

Stangeland er enig med fylkesleder Jostein Ljones, som var skuffet over Toppes uttalelser. Den mangeårige næringslivslederen satt på Stortinget for Senterpartiet fra 1985 til 1997, og har vært ordfører i Austevoll. Han har stor sans for Moe sine politiske preferanser.

— Sp har i alle år vært kjent for å være et nærings- og distriktsparti. Vi har vært gode ambassadører for næringslivet i distriktene. Borten Moe er den som best har markedsført denne delen av partiet. Han er en altfor god kandidat, og har gjort alt for mye bra for næringslivet, til at vi skal stille sånne krav mot han slik Toppe gjør.

Dersom Moe forsvinner, mener Stangeland Sp vil miste mye av sympatien de har hos velgere fra næringslivet, det være fiskere eller ansatte i oljebransjen.

Vil tape

I sitt utspill mot Moe, viste Toppe til at de politiske uenighetene de to imellom var for store til at de kunne samarbeide. Det skjønner ikke Stangeland noe av.

— Jeg satt selv i stortingsgruppen med blant andre Ragnhild Queseth Haarstad og Per Olaf Lundteigen. Var vi uenige om noe så satte vi oss ned og diskuterte oss frem til hva som var best for Sp. Det bør også personer i et lederkollegium i Sp klare.

Han ber Toppe og andre besinne seg, og lære av partiet Høyre.

— De tar konfliktene internt. Jeg synes Toppe gjør en god jobb, men slike utspill som hun kommer med hjelper ikke på.