Væpnet politiaksjon ved Lagunen

Full utrykning til DNB i Laguneparken etter at ansatte som hadde møte etter normal arbeidstid utløste ransalarmen.