Hytteboom vil gi trafikkork

Statens vegvesen mener store deler av veien til Voss burde hatt fire felt allerede i dag.