Utrykning til svidde brødskiver

En beboer som var uheldig med brødristeren førte til brannutrykning på Damsgård.