- Det kunne gått riktig ille

Jollen kantret - to personer havnet i sjøen uten vest. Monica Amundsen ble redningen.