Han ville bare pynte litt i hagen

Lang- og grønnfingret tyvradd innrømmer alt.