Sto i full fyr

Tone skulle bare lage vafler. Da smøret tok fyr gikk det galt.