Eldre bønder topper dødstatistikken

Gammelt, utrangert utstyr får skylden.