- Røyk fra bil i Bømlafjordtunnelen

Alle nødetater rykker ut.