• (1/3)
    ULYKKESSTEDET: Her utfører redningsmannskapene på kaien førstehjelp på den to år gamle gutten. Toåringen var i vannet i rundt 45 minutter. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Gutt (2) hentet livløs opp fra sjøen

Toåringen fikk etter alt å dømme start på bilen før den havnet i sjøen. Nå kjemper han og bestefaren (69) for livet på Haukeland sykehus.