• VANT FREM: Småbarnsforeldrene Ulrikke Tranberg og Kjetil Olsen kjempet i flere år mot Bergen kommune for å få mer avlastning til sine to barn. De reagerte på formuleringene og begrunnelsene i avslagene de fikk fra kommunen. Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt mener saksbehandlingen ikke oppfyller lovens krav. FOTO: ODD MEHUS

- Saksgang full av lovbrudd

Støtende innholdstomt og i strid med loven. Slik beskriver jussprofessor Jan Fridtjof Bernt Bergen kommunes vedtak i avlastningssaker.