Oversvømmelse og ras i Arna

Den kraftige nedbøren drar med seg mer enn bare regn.