• BLIR SMARTARE: Klubbleiarane Amram Hadida (til v.) og Sigurd Sævareid innser at Kværner Stord kontinuerleg må forbetra arbeidsprosessane for å vera konkurransedyktig med utanlandske verft. Foto: Ove A. Olderkjær

Norske verft tvingast til å jobba smartare

Smartare jobbing er tingen for norske verftsarbeidarar. Alternativet er større asiatisk dominans i leverandørindustrien.