Boligblokkene i Svartediksveien 23A har vært en gjenganger i bergenske medier i nesten ti år. Nå blir det en ny runde i kommunens byggesaksetat, etter at Tippetue arkitekter AS har søkt om dispensasjon fra kommunedelplanen. Årsaken er at arkitektene ikke ønsker å rive så mye som Fylkesmannen har pålagt dem.

Fylkesmannen har krevd at utbygger Ole Rakner river tre leiligheter i to av byggene. Både Bergen kommune, Fylkesmannen og til slutt rettsvesenet i tre instanser har slått fast at boligblokkene er bygget for store, og at Fylkesmannen har rett til å kreve tre av leilighetene fjernet.

Men arkitektfirmaet, som er ledet av Mette Rakner, utbyggerens datter, ønsker kun å rive toppetasjen i det ene bygget. Det vil gi en tomteutnyttelse på 83,3 prosent, mens kommunedelplanen setter grensen til 80 prosent. Derfor har firmaet nå sendt inn søknad om dispensasjon.

«Sjenerende speilbilde»

Firmaet begrunner søknaden med at kommunedelplanen for Fjellsiden Sør hadde som intensjon å legge til rette for fortetting, og ber om at planen rulleres.

«Vi mener tiden for lengst har innhentet prosjektet i Svartediksveien hva gjelder behov for fortetting i sentrumsnære områder. Dette gir seg til kjenne i ny kommuneplan, hvor det åpnes opp for mer fortetting (...), men hvor også høydebegrensningen på ni meter er tatt bort. Med demningsveggen som nærmeste nabo mener vi at kriterier for å få godkjent et høyere bygg er til stede» skriver arkitektene.

De begrunner også søknaden med estetiske hensyn.

«Dersom man skulle rive deler av bygningskroppen slik at det gjenstår mindre volumer og mindre utvendige «hull» i bygget vil gesimsen komme ut av proporsjon med bygningskroppen» hevder arkitektene.

De avslutter med en bønn til myndighetene:

«Som arkitekter for byggene ber vi om at prosjektets arkitektur til syvende og sist ikke skal ende opp som et sjenerende speilbilde på den vanskelige og lange prosessen som har vært med Bergen kommunes administrasjon, politikere, fylkesmenn og presse».

Misfornøyde naboer

Søknaden er sendt ut til naboer og relevante etater for merknader.

— Deretter vil den bli behandlet på vanlig måte av oss, sier byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg.

Han har merket seg søknaden, men vil ikke kommentere den.

— Vi har bitt oss i merke at det nå er søkt om en utbygging utover det som kom frem i Fylkesmannens behandling av saken. Nå venter vi på merknadene. Så får vi se hva vår konklusjon blir, sier Wiberg.

Én av merknadene vil i alle fall bli negativ. Nabo Gerry Stigen sier at han mener Rakner må holde seg til vedtaket som en rekke instanser har bekreftet.

— Vi mistet mye utsikt da bygget kom opp. Så har det gått årevis med trenering. Nå frykter jeg at det går enda mer tid uten at noe skjer, sier han.

Taus Rakner

Ole Rakner kjøpte i 2010 tilbake de omstridte leilighetene fra kjøperne, og eier de gjennom selskapet Kehm AS. Rakner forteller at leilighetene nå er utleid. Han ønsker ikke å begrunne dispensasjonssøknaden overfor BT.

— Søknaden står på egne bein, sier han.

— Som eier av de tre leilighetene som er vedtatt revet har vel du en viss interesse av at ikke alle må rives?

— Så klart. Men det er Tippetue som står for søknaden. Jeg ønsker ikke å si noe om den, svarer Rakner.