I onsdagens bystyremøte ber hun byrådet i Bergen om å støtte forslaget hennes.

Bergvall er selv instruktør i selvforsvarsskurs for jenter. I bystyremøtet på Gamle Rådhus forteller hun om historiene hun har hørt fra unge jenter.

— En jente fortalte om hvordan hun hadde blitt holdt nede av en gjeng med gutter som klådde på henne i friminuttet på ungdomsskolen. Mange andre har fortalt lignende historier, og hvordan dette fikk dem til å føle seg mindreverdig.

- Hvor skjedde dette?

— Dette fikk jeg høre på et kurs jeg holdt i Bergen. Noe mer kan jeg ikke si.

- Hva gjør dere med slik informasjon? Kontakter dere rektorer?

— Vi holder helt åpne kurs, og det er ofte lite vi kan gjøre med informasjonen. Men nå oppfordrer jeg byrådet til å gjennomføre en undersøkelse som vil kartlegge omfanget, og ta dette problemet på alvor.

Ingen kartlegging

SV-politikeren mener samfunnet vet alt for lite av omfanget av seksuell trakassering for ungdomsskolebarn helt nede i 12-13-årsalderen. Hun viser til at Sør-Trøndelag har gjennomført en undersøkelse av temaet, men at denne ble gjennomført på videregående skole.

— Resultatet viste at det var flest jenter som ble utsatt for de mer fysiske formene for seksuell trakassering og at gutter i større grad enn jenter var de som utførte trakasseringen av begge kjønn.

Spørsmålet hennes til byrådet fra talerstolen er dermed som følger:

«Vil Bergen bli den første byen som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i ungdomsskolen, som en del av arbeid mot mobbing i grunnskolen?».

Hørt mange historier

En slik kartlegging mener hun vil avdekke at problemet er stort.

— Jeg har holdt selvforsvarskurs i fire-fem år, og på hvert eneste kurs har vi jenter som kommer med sine erfaringer. Det er alt fra mindre grove hendelser, til fysisk seksuell trakassering.

Kursene er for jenter på videregående, men de forteller om ting som har skjedd helt siden ungdomsskolen.

— De forteller blant annet om forskjellige trender som pågår. En greie vi hører om er at guttene løper i gangene og drar ned buksene til jentene.

Utsetter svaret

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) svarer Bergvall i bystyret, på vegne av skolebyråd Harald Victor Hove (H), som er i fødselspermisjon.

Hun påpeker at kommunen allerede har spørreundersøkelser hvor de tar opp lignende spørsmål, blant annet gjennom Olweus-programmet.

— Men vi må be om å få dette spørsmålet sendt over skriftlig til skolebyråden, slik at han kan svare. Det blir feil om jeg som settebyråd svarer på dette, sier Røssland.