Morten Netteland sier han ikke vil bli en del av en generasjon som «gir faen» i Bryggen. Forslaget hans om bybanetraseen ble diskutert i kommunens forretningsutvalg mandag.

Her ble de 880 underskriftene lagt frem, sammen med brevet fra Netteland, med tittelen «Ad Bybane over Bryggen».

Der skriver han følgende:

«Har samlet inn 880 signaturer mot Bybane over Bryggen! Gjort som privatperson og eksilbergenser i Oslo, men jeg vil ikke være en generasjon som har gitt «faen» i Bryggen, verken nå eller senere! Ber derfor Bystyret innstendig om å legge Bybanen i tunnel forbi Bryggen».

— Jeg samlet inn dette fordi jeg ville gjøre noe for å få Bybanen vekk fra Bryggen. Jeg vil ikke ha den der. Dette er kultrurarven vår vi snakker om, sier Netteland til BT.

Blir droppet

Normalt sett kreves det 300 underskrifter for at en sak kan fremmes som et såkalt innbyggerinitiativ. Dermed tvinges politikerne til å sette den aktuelle saken på den politiske dagsordenen.

Netteland har hentet inn sine 880 underskrifter via nettsiden «underskrift.no», hvor hvem som helst kan skrive under. De som støtter et opprop må gi fra seg navn og eventuelt e-postadressen. De trenger ikke oppgi bostedsadresse.

Siden de ikke oppgir adressen sin, mener bystyredirektør Roar Kristiansen at dette oppropet ikke kan behandles som et ekte innbyggerinitiativ.

«Bystyrets kontor har tatt kontakt med initiativtaker for den aktuelle kampanjen og informert om at dette ikke vil bli behandlet som et formelt innbyggerinitiativ med mindre han kan dokumentere at minst 300 av dem som har skrevet under bor i Bergen. Hans anliggende er at bystyret blir gjort kjent med oppropet og antall underskrifter, og han er ikke opptatt av om oppropet behandles som et formelt innbyggerinitiativ eller ikke», skriver Kristiansen i et brev til politikerne.

Netteland synes praksisen er rar.

— Jeg kan ikke skjønne at man må være hjemmehørende i Bergen for å ha en mening om dette. Og mer enn 300 av dem som har signert er jo fra Bergen, så dette synes jeg er tullete.

Flere saker

Bystyredirektør Kristiansen har merket seg at det for tiden finnes flere saker på nettsiden som er aktuelle for bystyret. Han mener ingen av disse vil bli lagt frem som et innbyggerinitiativ, dersom de ikke kan påvise at minst 300 av dem som har skrevet under er fra Bergen.

Han foreslår at bystyrepolitikerne innfører følgende praksis ved innbyggerinitiativ fra «underskrift.no».

«Underskriftskampanjer til bystyret, som ikke er innsendt inn som formelle innbyggerinitiativ etter kommuneloven, legges i hovedsak frem for bystyret som saker til gjennomsyn».

Skal diskutere

Dermed blir det debatt om Nettelands forslag, selv om bystyret ikke må ta stilling til det han foreslår. Mandag kveld blir det også debatt om Bybanens trasé gjennom sentrum.

Bryggens Venner inviterer til informasjons- og debattmøte i Auditoriet på Bryggens Museum klokken 1900.

Møtet skjer i samarbeid med Stiftelsen Bryggen, Bymuseet i Bergen/Bryggens Museum og Museum Vest/Hanseatisk Museum. Blant debattantene er Peter Christian Frølich (H), Harald Schjelderup (Ap), Tor A. Woldseth (Frp) og Julie Andersland (V).

Hva synes du om forslaget fra Netteland? Diskuter under!