Bybanetrasé over Bryggen eller ei. På byrådsmøtet i går ble traseen for Bybanens ferd mot Åsane diskutert.

BT har spurt om å få utlevert sakspapirene, men fikk opplyst at det ikke ble lagt frem noen sakspapirer på møtet, og at det derfor ikke var noen papirer å levere ut.

Det som skal ha skjedd er at byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF), holdt en presentasjon av saken på møtet.

Da BT snakket med ham etter fire timer, kunne han fortelle at byrådet ikke hadde kommet til enighet om hvilken trasé de ønsker.

HEMMELIGHETSFULLE: Byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF), skal ha holdt en muntlig presentasjon på byrådsmøtet i går. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier byrådet juridisk sett kan la være å ha skriftlige dokumenter, men lar seg ikke imponere av det. - Man kan spørre seg om ikke dette er en lite ryddig måte å behandle ting på, det at de skjuler uenighet og utredninger så lenge som de gjør, sier Bernt.
Odd E Nerbø

— Men det går mer og mer mot en løsning. Å gå ut med detaljer er for tidlig.

— Har noen av byrådene endret mening i løpet av dagens diskusjon?

— Du kan gjerne spørre, men jeg vil ikke bidra med spekulasjoner her.

Tror på løsning

Rygg sier byrådet vil legge saken frem om kort tid. Når det skjer, er opp til byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H). Han vil ikke si om kollegene var enige om hvilken trasé de bør anbefale for bystyret.

— Men jeg har som ambisjon om at dette skal gå bra. At vi skal finne noe som alle kan gå for, sier Rygg.

Han understreket at byrådet diskuterte hele traseen mot Åsane på møtet, ikke bare sentrumsdelen.

— Vi hadde en veldig god samtale om en sak som handler om mye mer enn sentrum. Dette er sannsynligvis den største saken vi behandler denne perioden, sier Rygg.

— Hvilke synspunkter kom frem?

— Jeg la frem mine refleksjoner rundt hele traseen.

— Hva er ditt forslag til sentrumstraseen?

— Jeg vil ikke gå inn på dette nå, men vi har hatt en bra runde. Jeg skjønner at du spør om Bryggen, men denne saken handler om veldig mye mer. Dette er blant annet relatert til veldig store veiprosjekter og store byutviklingsområder.

— Men hva er ditt forslag til sentrumstraseen?

— Foreløpig har ikke byrådet lagt frem en sak om dette. Vi skal sitte og finjustere på dette i kveld og i dagene fremover. Vi jobber intenst med saken, og har hatt en god diskusjon i byrådet.

Lov å ikke ha dokumenter

Jussprofessor og ekspert på Offentleglova, Jan Fridthjof Bernt, sier byrådet har sitt på det tørre dersom det ikke finnes noen dokumenter i denne saken.

— Men dersom det er gått ut noen dokumenter fra byråden som er ansvarlig for saken, til de andre byrådene, så må de følge lovens regler og offentliggjøre dokumentene.

Utover det konstaterer Bernt at det er lov å holde politiske møter på grunnlag av muntlige fremstillinger.

— Men om det er en forsvarlig saksbehandling, er noe man kan spørre seg om.

- Lite ryddig

Professoren har ikke hørt om lignende tilfeller tidligere.

— Men dette er noe byrådet har sagt de kom til å gjøre helt siden det ble klart at offentligheten hadde innsynsrett i dokumentene deres. Juridisk sett er det vanskelig å ta dem på dette. Men spørsmålet er om ikke dette minner om en prosess hvor de prøver å omgå lovverket. Man kan spørre seg om ikke dette er en lite ryddig måte å behandle ting på, det at de skjuler uenighet og utredninger så lenge som de gjør, sier Bernt og legger til:

— Jeg forutsetter at byrådet i en sak som denne legger frem det som til enhver tid måtte foreligge av sakkyndige utredninger og saksutredninger fra administrasjonen. Og at de ikke nøyer seg med å bli presentert for dette muntlig for å unngå offentlighet.