• EVALUERING: I byrjinga av oktober drog ein stor delegasjon frå Haukeland universitetssjukehus til Zanzibar. - Utruleg uproblematisk, seier, adm. direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen, som sjølv var med på turen. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Sendte helsetoppar til Zanzibar

Haukeland universitetssjukehus sendte ein rekordstor delegasjon til Zanzibar i haustferien. Det leiartunge følgjet kosta sjukehuset nær 300.000 kroner.