— Vi har et krevende løp fremfor oss, sier Tor Corneliussen, leder i kommunens seksjon for bygg og eiendom.

Om halvannet år, 1. mars 2015, skal første og andre etasje av Utrustningsbygget i Solheimsviken stå klart for byens legevakt. Byggearbeidene starter nå, og ifølge Corneliussen er det mye som må gjøres.

I tredje etasje av Utrustningsbygget kommer en ny sengepost med 34 øyeblikkelig hjelp-plasser. Slike sengeplasser er kommunene pålagt å etablere som en del av samhandlingsreformen, og de fleste kommuner velger å lokalisere øyeblikkelig hjelp-sengene i tilknytning til kommunens legevakt.

Med på flyttelasset blir dessuten akuttposten som drives av Helse Bergen.

— Vil bergensere får ny og bedre legevakt i Solheimsviken?

— Ja, det tror jeg de vil. Dagens legevaktlokaler ville snart trengt en oppgradering uansett. Når vi nå flytter til nye lokaler, vil legevakten få tidsmessige og bedre lokaler, sier Corneliussen.

Intensjonsavtalen mellom Bergen kommune og huseier G.C. Rieber Eiendom ble inngått i juni. Nå er intensjonsavtalen altså gjort offisiell gjennom kunngjøring på Doffin. Dette for å gi andre med potensielle legevaktlokaler en mulighet til å innvende før endelig avtale signeres. Leieavtalen gjelder for 25 år.

Utrustningsbygget var tidligere en del av Bergen Mekaniske Verksted. I dette bygget ble skipene - som navnet sier - utrustet. Bygget ble totalt rehabilitert i 1995- 1996 og har de siste årene huset rundt 20 ulike leietakere.