• TRE DØDE: Her fraktes de omkomne bort fra åstedet i Årdal. FOTO: Scanpix

Årdal oppretter pårørendesenter

Arild Ingar Lægreid, ordfører i Årdal kommune forteller at samfunnshuset på Årdalstangen er gjort om til et pårendesenter. - Her kan alle de berørte som føler behov for det komme inn, sier han.