Elever flokker seg rundt rektor Per F. Songstad i skolegården på Krohnengen skole.

- Har dere hørt at det kan bli streik, spør han.

Det kommer et rungende ja til svar.

- Og det kan være den varer flere uker, og da får vi fri helt til sommerferien, sier en av elevene entusiastisk.

- Dere kommer til å bli lei av fri etter en stund, sier rektor.

Men det tror ingen av elevene på.

Belastning for foreldre

Krohnengen skole er en av 30 skoler i Bergen som vil bli rammet dersom det blir streik i ­kommunen på mandag.

- Nesten alle lærerne er tatt ut hos oss, og det vil bety at skolen må holde stengt. SFO klarer vi å holde åpen i vanlige åpningstider, om morgenen og om ettermiddagen, sier rektor Songstad.

I dag sender han ut informasjon til foreldrene, for å be dem være forberedt.

- Det kan bli en del organisering og en ekstra belastning for dem, sier Songstad.

Like i nærheten ligger Rothaugen ungdomsskole, som lider samme skjebne.

- Alle lærerne hos oss, minus én, er tatt ut. Og så er det meg, da. Men jeg kan jo ikke drive skolen alene, sier rektor Atle Fasteland.

Blir det langvarig streik kan også muntlig eksamen ryke for ungdomsskoleelevene. Datoene for muntlig eksamen i Bergen er 4., 6. og 13. juni.

- Flere vil bli skuffet

Bergen Handelsgymnasium er en av ti videregående skoler i Bergen som vil bli rammet ved en streik. I første omgang vil det gå utover undervisningen, sier rektor Rune Dolvik.

- Slik det ser ut nå klarer vi å gjennomføre skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen kan det blir verre med.

- Vi starter 6. juni med muntlige og tverrfaglige eksamener. Sensorer og faglærere bruker egentlig å ha et samarbeid 14 dager før, og elevene kobles på 48 timer før eksamen starter, sier Dolvik.

Han anslår at en eventuell streik må avblåses senest én uke før muntlig eksamen, dersom det skal være mulig å gjennomføre eksamen som planlagt.

Også lenger oppe i systemet er eksamen i fare. På Universitetet i Bergen vil 237 ansatte bli tatt ut i en eventuell streik, mange av dem i ledelsen.

- Sentrale personer i studie­administrativ avdeling er tatt ut. Det vil kunne true noen eksamener, særlig de vi planla å gjennomføre digitalt. I tillegg er 60 vitenskapelige ansatte, inkludert ledelsen, ved Det humanistiske fakultet tatt ut. Det setter åpenbart eksamener i fare, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Også tannlegestudentene kan miste en eksamen, opplyser Bernstrøm, som understreker at de ennå ikke har klart å få den fullstendige oversikten over konsekvensene en streik kan få.

Frykter for liv og helse

Fire sykehjem i Bergen rammes av streikeuttaket. Ved Fyllingsdalen sykehjem forteller styrer Magny Nordtveit at 29 sykepleiere er tatt ut hos dem. I tillegg rammes de av at ergoterapeuter som jobber med pasientene tas ut. Nordtveit søker nå dispensasjon for de fleste av sykepleierne.

- Får vi ikke innvilget det, vil det medføre fare for liv og helse for pasientene våre. Det er en kjent sak at bemanningen på sykehjem ikke er så mye mer enn det som må til for å få utført oppgavene, sier styreren.

Ifølge Jørn Torbergsen, ­direktør for Nav kontaktsenter, er streikeuttaket stort også der.

- Tilgjengeligheten til etaten blir betydelig begrenset. Vente­tiden for å komme igjennom på telefon vil være økende dess lengre streiken varer, sier han.

Dersom streiken varer lenge nok, vil køen være så stor at man ikke kommer igjennom i det hele tatt.