Men Åsane sand og singel som driver området, gir seg ikke:

- En helt meningsløs avgjørelse, sier daglig leder Roald Toppe.

Han anker videre. Saken går nå til Fylkesmannen. Toppe er også innstilt på rettssak mot kommunen for å få fortsette driften noen år til.

- En trist og lei sak, sa avgått byråd Filip Rygg (KrF) som tok avgjørelsen like før han forlot byrådet.

Rygg mener steinknuseverket kun har seg selv å takke, og som stor næringsaktør har det stort ansvar for å sørge for at driften er lovlig.

Dramaet om Åsane Sand og Singels knuseverk på Eikås er et spill om hva kommunen har visst og tillatt, usikkerhet om nesten 90 arbeidsplasser og om hva området skal brukes til i fremtiden.

Åsane sand og singel klaget på vedtaket fra i desember om at driften må opphøre. Nå har kommunen blankt avvist anken.

Kommunen står fast på at området i årtier har vært drevet ulovlig. Åsane sand og singel, som overtok driften i 2002 med knusing av stein og rensing av jord, mener kommunen har visst om driften.

Den ligger åpenlyst til, og Åsane sand og singel har gjort store jobber for kommunen og samarbeidet med kommunale etater i både miljøsaker og reguleringsplanen for området.

Toppe viser også til at steinknuseverket har hatt befaring fra kommune og fylkesmann uten merknader om at driften var ulovlig.

Kommunen forsømte seg

- Da vi fikk første stoppordre i 2011, sendte vi kommunen en orientering. Vi påpekte spesielt at om det fremdeles var noe som det burde søkes om, var vi villige til å sende inn det som trengtes. Da vi da ikke hørte noe fra kommunen, synes vi det er naturlig å oppfatte at de mener å ha fått tilstrekkelig med opplysninger som tilsier at driften kan fortsette, sier Toppe.

Han mener det er kommunen som har forsømt seg og ber om fem år for å avvikle driften.

- Kommunen krever at hele området skal tilbakeføres til slik det så ut i 2002. Det er helt urealistisk og samfunnsøkonomisk ufornuftig. Det pågår nå et reguleringsarbeid for området som skal bygges ut for idrett og næringsformål. Å tilbakeføre området til 2002, dekke det med jord og så, for deretter å starte anleggsarbeid for å tilrettelegge for ny virksomhet, er lite fornuftig bruk av ressurser, mener Toppe.

Kommunen legger all skyld på Åsane sand og singel, og mener de ikke har tatt hensyn til tidligere varsel om stopp.

Streng, men rettferdig

- At driften har vært kjent for kommunen og underlagt kontroll etter annet lovverk, medfører ikke at tiltakene blir lovlig etter plan— og bygningsloven, heter det i vedtaket.

Ryggs vurdering var at kommunen hadde strukket seg svært langt, og at det nå var nødvendig å sette foten ned.

- Vi har gitt bedriften mange sjanser. Det er ikke vanskelig å forstå at dette er tungt for de berørte, men et sted går grensen. Vi har ønsket å være streng, men rettferdig. Derfor har vi også gitt bedriften tid, uttalte Rygg.