• BYGGEPLASS: Når utbyggingen er ferdig, skal både Bybanen, fotgjengere og syklister kunne krysse Flyplassvegen og komme inn på bybanestoppet og kollektivholdeplassen via en helt ny bro. GRAFIKK: KNUT HJORTLAND

Åpningen av Ytrebygdsvegen utsatt

Bilister må leve med kø og omkjøringer lenger enn planlagt.