Vil ha frimurerskjenk på Sangerloftet

Bergens Provincialloge søker nå om å få skjenke alkohol på det såkalte Sangerloftet i losjen på Nedre Nygård.