BlueTube

Susanne (17) fra Fana lager Unge Høyres valgkampvideoer på YouTube.