• Styrer i Kalfarveien barnehage Ann Paulsen er dypt bekymret over den økonomiske situasjonen i de kommunale barnehagene i Bergen etter tre år med sparing. FOTO: Fred Ivar Klemetsen

Kan ikke garantere barnas sikkerhet

Styrerne i 65 kommunale barnehager har sendt et krisevarsel til byrådet etter tre år med store kutt.