Etter at bystyregruppen til Høyre sa nei til bybane over Bryggen, er det usikkert hvor bybanetraseen mot Åsane kommer. Ifølge gruppe­leder for Høyre, Dag Skansen, kan usikkerheten føre til at det blir nødvendig å utsette hele utbyggingen mot Åsane, og i stedet fremskynde byggingen vestover, mot Fyllingsdalen. Dette for å unngå stans i utbyggingen når strekningen til Flesland står klar i 2016.

- Trenger lokal enighet

- Jeg vil helst at vi holder oss til planen vi har, men dette handler ikke bare om hva vi vil eller ikke vil. Det kan fort bli en realitet at vi må bygge til Fyllingsdalen før Åsane.

- Det ene er at Høyre og Ap nå har bestemt at de ønsker en tunnelløsning fra sentrum. Det andre er at vi ikke er enige med fylkeskommunen, som skal være utbygger, og Statens vegvesen, sier Skansen.

Både fylkeskommunen og Statens vegvesen ønsker en trasé over Bryggen.

KREVENDE: Dag Skansen, gruppeleder for Høyre i bystyret, ønsker helst å starte byggingen av bybane til Åsane i 2016, men er usikker på om det lar seg gjøre. - Konsekvensen av endringen i anbefaling fra Ap og Høyre er krevende, sier han.BERGEN VEST: Slik er planen for utbygging av Bybanen mot vest.
Rune Sævig

- Samferdselsdepartementet vil ikke behandle en søknad fra oss uten lokal enighet. Dermed kan det være at vi ikke får frem en slik søknad. Trusselen hvis det tar lang tid å bli enige, er at vi må bygge ned en organisasjon som har opparbeidet seg kompetanse på utbygging av Bybanen.

Å fremskynde byggingen vestover vil falle i god jord hos beboerne i Fyllingsdalen, mener bystyrepolitiker Kjersti Pettersen Irgens (H). Hun har bodd i Fyllingsdalen stort sett hele sitt voksne liv, og mener Bybanen vil være et positivt tilskudd.

- Jeg forholder meg selvsagt til bystyrets vedtak og de planer som er lagt. Dersom det blir vanskelig å bygge til Åsane, tenker jeg at å prioritere Fyllingsdalen er en glimrende idé, sier Irgens.

- Må slutte

Aps gruppeleder Harald Schjelderup lar seg imidlertid irritere av Skansens uttalelser.

- Nå må Høyre-ledelsen slutte å rote det til. Det er et soleklart flertall i bystyret for bybanetunnel i sentrum, inkludert i Høyres egen bystyregruppe. Om den tunnelen må justeres noe, så er vi åpne for det så lenge vi holder god fremdrift i planleggingen, sier han.

Han forventer også at fylket vil samarbeide om å få minst 50 prosent statlig tilskudd, selv om de ikke skulle få den traseen de hadde ønsket seg.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) sier han er innstilt på å komme frem til en enighet.

- Det er ikke så uvanlig med uenighet i denne typen saker. I utgangspunktet er det Bergen kommune som er reguleringsmyndighet. Vi i fylket er nødt til å forholde oss til den reguleringsplanen som gjelder. Etterpå må vi snakke om hvordan det faktisk skal gjennomføres, sier han.

Fylkesordføreren vil ennå ikke kommentere om det kan bli aktuelt å fremskynde byggingen til Fyllingsdalen.

- Jeg registrerer den oppfatningen hos noen, men for meg er det foreløpig for tidlig å spekulere i den slags.

Tror på Åsane

Filip Rygg (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø, er i likhet med Skansen helt klar på at bybanebyggingen må fortsette direkte etter at trinn tre til Flesland er ferdig. Men Rygg vil ennå ikke snakke om muligheten for å utsette byggingen til Åsane til fordel for Fyllingsdalen.

- Min jobb er å unngå at det skjer. Derfor bruker jeg mye tid på saken om trasé mot Åsane, sier Rygg.