• RYPE: Siden tellingene begynte i 2002, er tallet på både li- og fjellrype blitt halvert. FOTO: john atle kålås

Rypetallet halvert på ti år

Rypebestanden er mer enn halvert siden 2002. Men også andre fuglearter i fjellet går tilbake.