• I GRØFTEN: Vogntoget utfor veien mellom Voss og Skulestadmo. FOTO: ARNE HOFSETH

Vogntog utfor veien på E16

Et vogntog havnet utfor veien nær Skulestadmo.