• NYTT KORPS: Frå Redningsselskapets markering av det nye sjøredningskorpset i Sunnhordland. Frå v. statsekretær Jon Georg Dale, RS-generalsekretær Rikke Lind, og korpsets operative leiar Jan Tore Brückner. FOTO: Ove A. Olderkjær

Nytt sjøredningskorps på plass

Siste tilskot til den frivillige sjøredningstenesta gir tryggare båtferdsel mellom Bergen og Haugesund.