• (1/2)
    I GRENSELAND: Egil Skodvin jobbar på Mongstadbase, Anita Unneberg Skodvin i Knarvik, medan borna Eivind og Astrid går på skule i Austrheim. Her står dei på brua som skil heimstaden Kjeilen i Lindås og Austrheim kommune. FOTO: Erlend Spurkeland 99 62 80 30

Kjenner seg mest knytt til naboen

Dei bur i Lindås, men har postadresse i Austrheim. Det blir det ein del krøll av for familien Unneberg Skodvin.