• LOVER IKKE SPRØYTEROM: Dag Inge Ulstein vil ikke innfri helsesjefens ønske om å legge til rette for sprøyterom. FOTO: EIRIK BREKKE (ARKIV)

Byrådets svar

Sosialbyråd Dag Inge Ulstein vedgår at kommunen kunne jobbet raskere. Men han går ikke med på sprøyterom.